Tekortkomingen

Zodra een partij de in de een overeenkomst de gemaakte afspraken niet nakomt, dan is deze in beginsel aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade en tekortkomingen. Of deze aansprakelijkheid ook werkelijk leidt tot vergoeding van de schade of andere financiële compensatie, hangt af van wat partijen over en weer hebben afgesproken.

In geval van een IATA-agent zijn is een tekortkomingen vaak een gevolg van een gebrekkige dienstverlening door de IATA agent aan de luchtvaartmaatschappij, ofwel hoe de IATA-agent de luchtvaartmaatschappij geacht wordt te vertegenwoordigen. Dergelijke gebreken zijn niet alleen een direct gevolg van afspraken die zijn vastgelegd in de toepasselijke IATA-resoluties, maar ook van de aanwijzingen die de luchtvaartmaatschappij aan de IATA-agent heeft verstrekt.

Claim via BSP of CASS

In geval van een tekortkoming zal de luchtvaartmaatschappij de schade altijd aan de IATA-agent melden aan de hand van een claim of correctie via resp. BSP of CASS. De IATA-agent dient vervolgens binnen een vastgestelde periode de claim of correctie te onderzoeken of deze juist is en deze waar nodig af te wijzen of aanvullende informatie te vragen.

Claims van luchtvaartmaatschappijen zijn een belangrijke kostenpost voor IATA-agenten, waarvan niet altijd is vast te stellen of de IATA-agent ook aansprakelijk is voor de schade van de luchtvaartmaatschappij. Niet alleen moet worden onderzocht of de ADM voldoet aan alle formele eisen, maar ook of de materiële aansprakelijkheid en schade voor rekening van de IATA-agent dient te komen.

Terechte claim?

Het onderzoeken van een claim van een luchtvaartmaatschappij is een ingewikkelde procedure. De materiële grondslag van een claim is meestal relatief eenvoudig te beoordelen als alle documentatie voorhanden is. Dit is echter niet altijd het geval, de claim kan bijvoorbeeld betrekking hebben om een voorval dat ver in het verleden ligt of de IATA-agent bijvoorbeeld een ad-hoc goedkeuring (“waiver”) gebrekkig heeft gedocumenteerd. De formele beoordeling van een claim is ingewikkelder, dit vereist niet alleen kennis van de toepasselijke IATA resoluties, maar ook van de toepasselijke wetgeving. Is er bijvoorbeeld sprake van een gedeeltelijke “eigen schuld” aan de zijde van de luchtvaartmaatschappij, of kan het bedrag van de schade niet worden bevestigd? In deze beoordeling kan het, afhankelijk van de schade, hulp van experts gewenst zijn. In ieder geval is het belangrijk om, als er sprake is van twijfel maar een laag bedrag van de schade, de betaling (BSP of CASS transactie) onder protest te voldoen.

Advies van TICECo Legal Services

TICECo Legal Services ondersteunt IATA-agenten (zowel passenger als cargo) bij het onderzoeken van claims van luchtvaartmaatschappijen. Dit vindt plaats op basis van een second opinion die incidenteel of structureel in uw organisatie kan worden ingezet. U kunt bijvoorbeeld een claim referral policy instellen, waarin claims boven een bepaald bedrag (incidenteel en cumulatief) ter beoordeling aan ons wordt voorgelegd. In geval verweer gevoerd moet worden kunnen wij op ieder gewenst moment de afhandeling overnemen richting de luchtvaartmaatschappij, inclusief de onderliggende correspondentie en eventueel escalatie richting IATA in de vorm van een Post Billing Dispute of een betalingscorrectie of een juridische procedure. Daarnaast voeren wij ook proces audits uit waarbij de afhandelingsprocedure van claims nader wordt onderzocht, inclusief een rapport met de risico’s en verbeterpunten hierin.

Heeft u vragen over claims van luchtvaartmaatschappijen of wilt u contact opnemen?

Bel ons, stuur een e-mail of neem contact op via onderstaand formulier!

  *

  *

  *

  *

  Extra informatie

  * Verplichte velden.