IATA

IATA is en mondiale organisatie waarin 296 luchtvaartondernemingen1 zijn vertegenwoordigd. IATA houdt zich bezig met, naast activiteiten die gericht zijn op onder andere veiligheid en standaardisatie in de luchtvaart,  het accrediteren van IATA Passenger Agents en IATA Cargo Agents. IATA beheert eveneens de rekening courant systemen die gebruikt worden tussen IATA agenten en luchtvaartmaatschappijen (CASS/BSP) en luchtvaartmaatschappijen onderling (ICH) waarin ieder jaar gemiddeld 325 miljard USD2 wordt verwerkt. De accreditatie van IATA-agenten vindt plaats op basis van voorwaarden en procedures die door luchtvaartmaatschappijen gezamenlijk worden vastgesteld en vastgelegd in IATA-resoluties.

1 Telling eind 2020
2 Gemiddelde over 2017

IATA Resoluties, onze expertise!

IATA-resoluties komen tot stand op basis van besluitvorming waarop IATA-agenten nauwelijks invloed hebben en waarin zij evenmin stemrecht hebben. Zij kunnen dus bilateraal aan IATA-agenten worden opgelegd. Vanzelfsprekend wordt dit door veel partijen, rekening houdend met de wetgeving omtrent mededinging, zeer nauwlettend gevolgd.

Ofschoon IATA-resoluties met de beste intenties worden vastgesteld, zijn deze niet altijd duidelijk of begrijpelijk en laten egelmatig ruimte voor interpretatieverschillen. Aangezien deze regels vaak internationaal hun gelding vinden, komt het regelmatig voor dat er een discussie ontstaat over mogelijke strijdigheid met lokale wetgeving. De overeenkomst tussen de IATA-agent en luchtvaartmaatschappijen staan bovendien toe dat aanwijzingen en andere voorwaarden die door luchtvaartmaatschappijen individueel worden vastgesteld, in deze rechtsverhouding hun gelding vinden.

Op basis van de samenhang tussen deze toepasselijke voorwaarden is het niet vreemd dat tussen luchtvaartmaatschappijen en IATA enerzijds en IATA-agenten anderzijds geschillen ontstaan. Deze zijn vaak te herleiden naar een verschil in de interpretatie of de toepasselijkheid van IATA-resoluties, dan wel onduidelijkheid welke voorwaarden of wettelijke regels prevaleren als deze op enige wijze onderling strijdig zijn.

Wij hebben jarenlange ervaring met IATA-resoluties en de wijze waarop deze hun toepassing vinden. Uw organisatie kan bij vraagstukken waarbij IATA-resoluties of aanverwante regelgeving en procedures een rol spelen, altijd gebruik maken van onze kennis door middel van advies, training en geschillenbeslechting.

Meer weten over onze IATA diensten?

 • Een nieuwe IATA-licentie

  Wij adviseren en begeleiden organisaties in binnen- en buitenland bij de aanvraag van een nieuwe IATA accreditatie, als geheel nieuwe IATA agent of als uitbreiding op een bestaande IATA licentie.

  Lees meer

 • Het wijzigen van uw IATA-licentie

  Als zich wijzigingen voordoen in uw organisatie, dan dient u dit vooraf aan IATA te melden. Denk hierbij aan wijzigingen in het adres, management, bedrijfsvorm, bedrijfsnaam, aandeelhouders of eigendom. Er zijn echter ook wijzigingen die niet afhankelijk zijn van goedkeuring, maar die uw IATA-licentie wel veranderen, zoals het aanpassen van uw type IATA-licentie (GoLite, GoStandard of GoGlobal), verstrekken/intrekken van de PCI-DSS, etc.

  Lees meer

 • Geschillen

  Wij staan regelmatig cliënten bij in geschillen met IATA of met luchtvaartmaatschappijen die betrekking hebben op de toepassing van IATA resoluties en procedures. Als uw organisatie geconfronteerd wordt met het opschorten of intrekken van de IATA licentie, dan wilt u dit natuurlijk voorkomen en zo snel mogelijk uw activiteiten kunnen hervatten. Maar ook geschillen met luchtvaartmaatschappijen zijn aan de orde van de dag. Ongeacht wat de aanleiding is van uw geschil, wij staan u met raad en daad terzijde.

  Lees meer

 • Beëindigen van uw IATA-licentie

  Er kunnen verschillende redenen zijn om uw IATA-licentie te beëindigen, maar het kan ook verstandig zijn om uw licentie “slapende” te houden of bijvoorbeeld over te dragen aan een andere partij. Iedere mogelijkheid kent voor- en nadelen. Wij vertellen u er graag meer over.

  Lees meer