IFTTA

IFTTA (International Forum for Travel & Tourism Advocates) is een internationale organisatie waarin advocaten, onderzoekers en academici samenwerken in de ontwikkeling van alle juridische facetten van reizen en toerisme. De nadruk ligt op het uitwisselen van kennis en informatie over de ontwikkeling van het recht dat verband houdt met reizen in de ruimste zin (pakketreizen, cruises, luchtvaart maar ook duurzaam toerisme). IFTTA werkt samen met verschillende universiteiten en de UNWTO (een orgaan van de Verenigde Naties) om deze doelen te bereiken.

TICECo & IFTTA

Wij zijn lid van IFTTA en doen regelmatig een beroep op onze vakgenoten in andere landen, verwijzen door of werken samen in internationale juridische vraagstukken ten behoeve van onze cliënten, dan wel om een maatschappelijk onderwerp op het gebied van reizen nader te bestuderen.

Wilt u meer weten over IFTTA? Kijk dan op hun website.


Landsgrenzen en reizen

Reizen en toerisme zijn niet aan landsgrenzen gebonden. Door de ontwikkeling van het reisaanbod en het gemak waarmee reizen tegenwoordig zijn te boeken, is het noodzakelijk dat experts de mogelijkheid hebben om kennis en ervaring in hun vakgebied uit te wisselen. IFTTA biedt ons deze mogelijkheid. Zij organiseren hiervoor op mondiaal of regionaal niveau vaak kenniscessies, congressen en bijenkomsten waarin de laatste internationale ontwikkelingen in het reisrecht in brede zin worden besproken.