Post Billing Disputes

Post Billing Disputes (“PBD”) in BSP zijn te vergelijken met een chargeback op een creditcard, maar die wel een strikte procedure vereist. Met een PBD meldt u aan de luchtvaartmaatschappij dat u de betreffende BSP transactie betwist. Ofschoon zowel luchtvaartmaatschappijen als IATA-agenten er lange tijd ervan overtuigd waren dat een PBD alleen mogelijk was voor ADM’s die betwist werden, strekt de PBD zich echter uit over alle debet transacties die via BSP zijn afgerekend.

Een veilig vangnet?

Een PBD is een relatief veilige manier om het bedrag van een eerdere BSP transactie van een luchtvaartmaatschappij terug te vorderen. De vraag of een PBD mogelijk is en of de terugvordering succesvol kan zijn, is afhankelijk van meerdere factoren. De transactiedatum mag bijvoorbeeld niet langer dan 12 maanden in het verleden liggen op de dag van aanvang van de PBD en het moet een debet transactie zijn (dus geen restituties, ACM’s, commissie transacties bij tickets die met een creditcard zij afgerekend, etc.). IATA EasyPay (IEP) transacties kunnen overigens wel in een PBD betrokken worden. Verder dient de luchtvaartmaatschappij nog wel deel te nemen in BSP op het moment dat de PBD wordt gestart. Daarnaast moet natuurlijk de vastgestelde procedure strikt gevolgd worden. Dit betekent dat u na de start van de PBD adequaat moet reageren op iedere statuswijziging (afwijzing) van de PBD door de luchtvaartmaatschappij. Als u als laatste in een PBD procedure reageert met een afwijzing (“disagree with airline”), dan ontvangt u in beginsel het bedrag terug via IATA.

Risico's

Een PBD is het laatste middel in BSP dat uw organisatie ter beschikking staat om een transactiebedrag bij de luchtvaartmaatschappij terug te vorderen. Ofschoon deze mogelijkheid een vast onderdeel is van de contractvoorwaarden waarmee beide partijen hebben ingestemd, kan een PBD desondanks  andere gevolgen hebben, zoals het intrekken van een ticketing authority (“TA”) door de luchtvaartmaatschappij. Verder is een PBD zeker niet altijd succesvol of zelfs zinvol. Aanvullende commerciële overeenkomsten kunnen bijvoorbeeld een verrekening clausule bevatten voor onvolledige BSP betalingen (of in soortgelijke bewoordingen), waarmee dus ook teruggevorderde bedragen via een PBD worden bedoeld. Daarnaast moet u er rekening mee houden dat het BSP een rekening courant systeem is dat 24/7 toegankelijk is en procedures zijn afgestemd op kalenderdagen. Luchtvaartmaatschappijen hebben sommige BSP taken (zoals ADM’s en PBD’s) vaak gecentraliseerd en werken niet altijd in dezelfde tijdzone als de IATA-agent. U zult dus ook na de gebruikelijke kantooruren PBD’s moeten kunnen volgen en waar nodig moeten anticiperen op PBD-statusveranderingen door een luchtvaartmaatschappij, zelfs om 23:50 uur!

Betwiste transactie of betwiste vordering?

Met een PBD betwist u in beginsel de transactie en de vordering in BSP. De IATA-regels vereisen dat u deze betwiste transactie voldoende motiveert. Als een PBD succesvol is, dan staat niets de luchvaartmaatschappij in de weg om u vervolgens dezelfde claim te sturen via een normale factuur. De PBD richt zich immers op de transactie in BSP. Het daarom van belang uw verweer vanaf het begin goed te formuleren. Als u na een succesvolle PBD alsnog een factuur ontvangt van de luchtvaartmaatschappij, dan kunt u eenvoudig terugvallen op hetzelfde verweer.

Ondersteuning door TICECo Legal Services

+0%

PBD’s succesvol!

4.856.000+

Teruggevorderd voor IATA agenten (EUR)

16.380+

PBD dossiers verwerkt

TICECo Legal Services ondersteunt IATA-agenten bij het terugvorderen van ten onrechte betaalde bedragen aan luchtvaartmaatschappijen. Het uitvoeren van Post Billing Disputes voor IATA agenten maakt hier deel van uit. Vanzelfsprekend start een PBD met een zorgvuldige analyse van de transactie die wordt betwist en het opstellen van een effectief en goed onderbouwd verweer. Hierna kunnen wij namens u de PBD procedure starten, of u kunt dit zelf doen. In het laatste geval bent u ook zelf verantwoordelijk voor de tijdige opvolging van alle stappen in het PBD proces.

Onze PBD verwerking en bewaking is deels geautomatiseerd, waarbij wij niet alleen PBD’s in grote getale kunnen verwerken (zoals ticket PBD’s als gevolg van geweigerde refunds in de COVID-19 periode), maar deze ook nauwgezet kunnen opvolgen, zelfs na kantooruren.

Wilt u meer informatie over onze Post Billing Dispute ondersteuning?

Bel ons, stuur een e-mail of neem contact op via onderstaand formulier!

  *

  *

  *

  *


  Extra informatie  * Verplichte velden.