Gratis oriënterend gesprek

Voor ieder nieuw dossier bieden wij een gratis oriënterend gesprek aan van ongeveer een half uur. Tijdens dit gesprek kunt u uw zaak toelichten en waar nodig zullen wij nog enkele vragen stellen om een goed beeld te krijgen hoe en waarmee wij u kunnen ondersteunen. Tijdens dit gesprek ontvangt u ook informatie over onze dienstverlening en tarieven. Gaan wij daarna voor u aan de slag? Dan zullen wij er alles aan doen om u waar nodig te adviseren en bij te staan met hoogwaardig advies. Wilt u toch een andere mening of ergens anders advies vragen? Geen enkel probleem. U bent vanzelfsprekend van harte welkom om alsnog terug te komen op uw keuze.

Wat kunt u van dit gesprek verwachten?

Het oriënterend gesprek is bedoeld om te onderzoeken of wij iets voor u kunnen betekenen. Wij proberen tijdens dit gesprek snel tot de kern van de zaak door te dringen, zodat wij een goede indruk kunnen krijgen van uw adviesvraag. Zowel u als wij kunnen hierin een redelijk beeld vormen van onze werkwijze en uw voorkeur ten aanzien van uw adviesopdracht. Wilt u bijvoorbeeld alles uit handen geven, of wilt u alleen (juridische) ondersteuning op de achtergrond? Afhankelijk van de nauwkeurigheid van de informatie dat tijdens dit gesprek beschikbaar is, kunnen wij ook een voorzichtige indicatie geven van de tijd die wij aan uw dossier moeten besteden. Voor deze indicatie geldt vanzelfsprekend een voorbehoud, omdat de medewerking of tegenwerking van de betrokken partijen en andere (externe) factoren een grote rol kunnen spelen.

En wat niet?

Tijdens het oriënterend gesprek kunt u van ons geen concreet advies verwachten, tenzij wij uw vraag snel kunnen beantwoorden. Een goed advies is in deze korte tijd doorgaans niet mogelijk, een dossier vereist doorgaans meer achtergrondinformatie dan in dit gesprek aan de orde komt. Mogelijk moeten wij onderliggende stukken nog inventariseren en gedetailleerd bestuderen. Vaak zullen ook documenten en informatie nodig zijn waar u niet direct aan geeft gedacht, maar die in de advisering wel een grote rol kunnen spelen. Ofschoon wij een brede juridische kennis hebben, kan uw adviesopdracht specialistische kennis vereisen waarvoor wij actuele rechtsbronnen moeten raadplegen of die buiten ons specialisme valt. In het laatste geval verwijzen wij u graag door naar één van onze juridische partners, of betrekken wij deze partners na uw goedkeuring in de adviesopdracht. In dat geval blijven wij uw primaire aanspreekpunt.