Tarievenstructuur

De tarieven van TICECo Legal Services zijn zeer concurrerend en gebaseerd op een uurtarief. Ieder advies zal worden voorafgegaan met een gratis intake van circa een half uur waarin u uw geval kunt toelichten en waarin wij u uitleggen wat wij in uw situatie voor u kunnen betekenen. Als wij eenmaal aanvangen met de werkzaamheden voor uw organisatie dan zal, afhankelijk van de verwachte werkzaamheden, een voorschot worden verlangd. Dit voorschot wordt met de slotfactuur verrekend als wij het dossier afsluiten.

Voor bepaalde werkzaamheden berekenen wij een vaste vergoeding, zoals het uitvoeren van processuele handelingen in CASS of BSP. Deze tarieven worden in die gevallen vermeld op de betreffende product sheets of op de webpagina.

* Maximaal 30 minuten.

Kantoorkosten, facultatieve kosten en BTW

Wij berekenen geen kantoorkosten. Facultatieve kosten en eventuele reiskosten worden wel doorbelast. Facultatieve kosten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op doorbelaste kosten van derden zoals IATA, de Kamer van Koophandel, griffiekosten rechtbank, deurwaarders, etc. Facultatieve kosten worden altijd netto doorbelast, tenzij anders vermeld.

Al onze tarieven zijn exclusief 21% BTW. Als uw onderneming of organisatie niet in Nederland is gevestigd en u beschikt over een geldig BTW nummer, dan kunnen wij in de meeste gevallen de BTW verlegd regeling toepassen.

Geen particulieren

TICECo Legal Services werkt uitsluitend voor zakelijke opdrachtgevers, zoals rechtspersonen, natuurlijke personen die een beroep of bedrijf uitoefenen of andere typen organisaties, zowel nationaal als internationaal. Wij werken in beginsel niet direct voor particulieren/consumenten, tenzij deze naar ons worden doorverwezen door een rechtsbijstandsverzekeraar of als wij deze werkzaamheden verrichten in samenwerking met bijvoorbeeld een advocatenkantoor die door deze particulier is ingeschakeld. Wij verlenen geen gesubsidieerde rechtsbijstand. Als u in aanmerking wil komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand (een zogenaamde “toevoeging”), dan kunt u terecht op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand.