De consolidator en non-IATA organisaties

Als u geaccrediteerd IATA agent bent, dan kunt u uw diensten ook aanbieden aan non-IATA agenten en hen een groot aantal diensten leveren die normaal gesproken alleen voor IATA agenten beschikbaar zijn. Uw organisatie is dan in feite actief als een zogenaamde consolidator. Uw activiteiten kunnen bijvoorbeeld het volgende omvatten:

 • Uitgeven van vliegtickets.
 • Aanbieden van een online boekingsplatform.
 • Aanbieden van een aansluiting op een GDS.
 • Inkoop activiteiten (onderhandelen van zgn. “non-published” tarieven en “override” contracten).

Verhoging van omzet en de gevolgen

Als uw omzet stijgt, bijvoorbeeld door acquisitie van een non-IATA organisatie als klant, dan kan dit gevolgen hebben voor overeenkomsten met IATA en andere contractspartijen. Hieronder noemen we er een aantal:

 • IATA
  • Informatieverplichting bij sterke stijgingen in omzet (bij ca. 20% of meer).
  • Verhoging van de financiële garantie.
  • Verhoging van de jaarlijkse bijdrage aan IATA.
  • Verhoging van de kosten van BSP
  • Bereiken van de RHC, handmatige aanpassing noodzakelijk!
  • Aanvullende rapportageverplichtingen (van 1x naar 4x per jaar).
 • Luchtvaartmaatschappijen
  • Het activeren van clausules in commerciële overeenkomsten.
  • Informatieverplichtingen inzake stijging van omzet.
  • Bereiken van de zgn. “ticket capping” (kredietplafond) dat de luchtvaartmaatschappij in kan stellen).
 • Overige
  • Stijging van software-licentiekosten.

Vertaalslag IATA voorwaarden naar de samenwerkingsovereenkomst

Organisaties die geen IATA licentie hebben of willen aanvragen, hebben hiervoor verschillende redenen. Doorgaans zijn deze gerelateerd aan de zware eisen die door IATA worden gesteld aan de aanvrager. Dat neemt niet weg dat uw organisatie er niet aan ontkomt om de voorwaarden van IATA integraal dan wel met een vertaalslag op te nemen in uw overeenkomst met de non-IATA organisatie. U wilt tenslotte zo weinig mogelijk risico lopen op de handelingen van uw klant richting de luchtvaartmaatschappij waarvoor u de tickets verstrekt en dus ook aansprakelijk bent.

Naast de noodzaak van het beheren van de financiële risico’s moet u zich ook realiseren dat de omzet van de non-IATA organisaties een verhoging kan inhouden van uw verplichtingen onder uw PSAA of andere bedrijfsrisico’s tot gevolg hebben. IATA kan bijvoorbeeld van u verlangen dat u een hogere bankgarantie stelt of niet 1x maar 4x per jaar een (tussentijdse) jaarrekening beschikbaar stelt. Doordat luchtvaartmaatschappijen in toenemende mate ook het gebruik van de GDS in hun ADM beleid opnemen, kan uw bedrijfsrisico hier nog verder toenemen.

In bovenstaande situatie is het niet ondenkbaar en zelfs aan te bevelen dat u deze risico’s gedeeltelijk of volledig van toepassing verklaart in de voorwaarden die gelden tussen uw organisatie en de non-IATA organisatie en desgewenst aanvullende financiële zekerheden wilt bedingen. Aan de andere kant wilt u de non-IATA organisatie misschien wel laten meeprofiteren van commerciële afspraken die u met luchtvaartmaatschappijen of andere distributiepartijen maakt. Dit leidt soms tot complexe contractuele afspraken, waarin voor beide partijen niet altijd duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijkheid draagt.

TICECo Legal Services & de IATA-consolidator

Wij adviseren uw afspraken altijd gedetailleerd vast te leggen en hierin te laten bijstaan door een juridisch expert. Uw samenwerkingsovereenkomst dient uw risico’s hierin zo goed mogelijk te dekken en de verantwoordelijkheid van de verschillende processen die uit deze samenwerking voortkomen toe te wijzen aan de juiste partij.

Wij hebben deze expertise ruimschoots beschikbaar en kunnen u hierin op verschillende manieren ondersteunen. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld het opstellen en beoordelen van overeenkomsten en voorwaarden die de samenwerking tussen een consolidator en non-IATA organisaties regelen, maar ook een risico analyse naar de gevolgen van een acquisitie van een klant, of uw consolidator activiteiten in het algemeen.

Wilt u eens van gedachten wisselen over uw consolidator risico’s? Bel ons, stuur een e-mail of maak gebruik van onderstaand formulier.

Heeft u vragen over consolidating of wilt u eens van gedachten wisselen?

Bel ons, stuur een e-mail of neem contact op via onderstaand formulier.

  *

  *

  *

  *

  * Verplichte velden.