Algemene voorwaarden zijn essentieel!

Geen enkele organisatie kan werken zonder goede algemene voorwaarden. In algemene voorwaarden vermeldt u volgens welke vaste afspraken u als aanbieder een product of dienst aanbiedt aan een potentiële wederpartij. U stelt hierin tevens, voor zover mogelijk, uw maximale aansprakelijkheid vast.

In de basis regelen uw algemene voorwaarden dit allemaal. Maar waarmee moet u in uw situatie daadwerkelijk rekening houden? Enerzijds kunt u misschien (of moet u zelfs) gebruik maken van branchevoorwaarden, waar u met uw organisatie wel, niet of gedeeltelijk van kunt afwijken. Misschien heeft u aan één set van algemene voorwaarden niet voldoende, omdat u bijvoorbeeld verschillende activiteiten heeft of verschillende voorwaarden voor verschillende afnemers wilt hanteren, zoals zakelijke voorwaarden en consumentenvoorwaarden.

Vaak wordt vergeten dat u met uw algemene voorwaarden niet alleen uw juridische positie bepaalt, maar ook uw commerciële. Goede en duidelijke algemene voorwaarden dragen bovendien bij aan de professionele uitstraling van uw organisatie. Daarmee bedoelen wij niet de ‘snelle standaard voorwaarden’ die u overal op het internet kunt samenstellen. Of erger, die op basis van knip-en-plakwerk zijn samengesteld. Uw afnemers prikken daar al snel doorheen. Wij adviseren u daarom met het opstellen van algemene voorwaarden niet te lichtzinnig om te gaan.

Voor het opstellen van algemene voorwaarden hanteren wij een standaard werkwijze. Het opstellen van algemene voorwaarden gebeurt op basis van een grondige analyse van uw organisatie en uw activiteiten. Op basis daarvan gaan wij voor u aan de slag, in het proces van het opstellen zullen wij regelmatig overleg voeren en op verschillende momenten een concept met u bespreken. Maar met alleen algemene voorwaarden bent u er zeker nog niet. Wij adviseren u ook op welke wijze u algemene voorwaarden moet hanteren in uw organisatie en processen. Uw algemene voorwaarden kunnen nog zo goed in elkaar steken, maar als deze onjuist ‘ter hand worden gesteld’ dan zijn deze door de wederpartij al snel terzijde te schuiven (‘vernietigen’). Als de algemene voorwaarden klaar zijn, dan ontvangt u deze van ons als een MS Word document en als een Adobe Acrobat document, zodat zij gebruiksklaar zijn.

Wilt u met ons over uw algemene voorwaarden overleggen?

Bel ons, stuur een e-mail of neem contact op via onderstaand formulier.

    *

    *

    *

    *

    * Verplichte velden.