Aangesloten bij de
Nederlandse Vereniging van Rechtskundig Adviseurs

Waarborg voor hoogwaardige juridische dienstverlening!

Lid van de NVRA

De NVRA is een vereniging van juridische bijstandsverleners en is opgericht in 1928. De NVRA is hierdoor één van de oudste verenigingen in dit vakgebied. Leden van de NVRA zijn onderworpen aan een gedragscode en dienen aan specifieke opleidingseisen te voldoen. Leden van de NVRA dienen bovendien in het kader van de permanente educatie ieder jaar cursussen te volgen om hun kennis op peil te houden. Hierdoor bent u als cliënt altijd verzekerd van deskundige juridische bijstand.

Peter Vos, oprichter en directeur van TICECo is lid van de NVRA. Hij volgde zijn opleiding aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden en studeerde af op de specialisatie ondernemingsrecht en internationaal handelsrecht (LL.M.). Inmiddels wordt zijn juridische expertise op het vakgebied van het IATA Passenger Agency Program en het IATA Cargo Agency Program enorm gewaardeerd en staat hij veel bedrijven en internationale organisaties bij in deze juridische problematiek. Daarnaast adviseert hij bedrijven en organisaties in uiteenlopende rechtsgebieden waaronder ondernemingsrecht, privacy, arbeidsrecht, ICT recht, consumentenrecht, handelsrecht, reisrecht, luchtvaartrecht, vervoersrecht, mededingingsrecht, verbintenissenrecht en vermogensrecht.

NVRA gedragscode

De juridische activiteiten van Peter Vos dienen te voldoen aan de NVRA gedragscode. Deze gedragscode dient door alle NVRA leden in acht te worden genomen bij de uitoefening van het beroep van rechtskundig adviseur. De gedragscode bevat onder andere regels omtrent
onafhankelijkheid, integriteit, geheimhoudingsplicht (zie ook de Algemene Voorwaarden) en het tegengaan van belangenverstrengeling.

Wilt u meer weten over de NVRA gedragscode?

NVRA klachtenprotocol

Als u niet tevreden bent over de juridische dienstverlening van mr. Peter Vos, dan kunt u naar wens uw klacht schriftelijk richten aan TICECo BV, Mercuriusplein 1, 2132 HA Hoofddorp. U ontvangt daarna binnen een week schriftelijk een bevestiging van ontvangst en binnen één maand een inhoudelijke reactie op uw klacht. Als uw klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, dan kunt u een klacht indienen bij het College van Toezicht van de NVRA. In het NVRA klachtenprotocol leest u hoe u dit kunt doen en kunt u meer lezen over de te volgen klachtprocedure. Dit protocol kunt u hieronder downloaden.

Wilt u meer weten over het NVRA klachtenprotocol?