Brede juridische oriëntatie

TICECo Legal Services biedt uitgebreide juridische dienstverlening op verschillende rechtsgebieden – èn tegen aantrekkelijke tarieven! Wij zijn een gespecialiseerd kantoor en richten onze voornamelijk op organisaties die zich bezighouden met luchtvaart, reizen en distributie. Wij staan daarnaast ook organisaties bij in andere sectoren. Een aanzienlijk aantal van onze cliënten richten zich bijvoorbeeld op geheel andere markten zoals de ICT, gezondheidzorg, F&B en FMCG. Onze cliënten zijn zeer te spreken over onze hoogwaardige juridische dienstverlening, mede door onze uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding. Voor ‘kleine’ juridische adviezen bieden wij bijvoorbeeld een abonnementsstructuur zonder financiële verrassingen.

Voorkomen is beter dan ...

Wij merken vaak dat de oorzaak van een (dreigend) juridisch geschil is te herleiden naar de wijze waarop bijvoorbeeld algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard, de inhoud van deze voorwaarden, de inhoud van een overeenkomst, etc.. Ofschoon dergelijke situaties door tijdsverloop vaak wel is te verklaren, moet u zich in uw organisatie voortdurend af blijven vragen of uw voorwaarden en overeenkomsten nog wel aansluiten bij de actuele juridische ontwikkelingen. Het recht verandert voortdurend en het oorspronkelijke doel van uw voorwaarden, zoals uw organisatie zo weinig mogelijk risico te laten lopen, kan door deze veranderingen wel eens zijn achterhaald.

Besparen op juridische werkzaamheden? Niet verstandig!

Onderzoek wijst uit dat organisaties zonder eigen juridische afdeling zich niet altijd bewust zijn van de rechtsregels die gelden voor de activiteiten die zij uitvoeren. Dit kan zoiets eenvoudigs zijn als het toepassen van het consumentenrecht als webshop of OTA, maar ook de vraag of een organisatie onderhevig is aan Europese regels. Overeenkomsten of algemene voorwaarden opstellen op basis van voorbeelden die u op het internet vindt kan een snelle en goedkope oplossing zijn, maar dit kan u tegelijkertijd duur komen te staan. Telt u daarbij op blijvende onzekerheid over de kwaliteit van uw inspanningen en daarnaast de tijd die u besteed aan deze zoektocht, dan zijn de kosten van juridisch advies soms zelfs een fractie van de kosten (en gevolgen) hiervan. Er is vanzelfsprekend niets mis om u op internet te oriënteren, maar wij adviseren u altijd te laten bijstaan door een deskundige jurist.

Eigen juridische afdeling? Niet nodig!

Er is al langer sprake van een toenemende regeldruk, ook in het zakelijke verkeer. Dit leidt niet tot een toename van organisaties die er een eigen juridische afdeling op nahouden. Dit is ook niet altijd nodig. Wij bieden 2 uitgekiende manieren om voor al uw juridische vraagstukken structureel samen te werken, op projectbasis en op contractbasis. Op deze manier kunt u ons juridisch advies prima inpassen in uw organisatieprocessen, bijvoorbeeld een laatste controle van alle overeenkomsten voordat deze extern worden gedeeld. U houdt hierdoor de drempel voor uw medewerkers om juridisch advies in te winnen zo laag mogelijk, dat na verloop van tijd een gevoel geeft dat u beschikt over eigen juridische afdeling die altijd voor u beschikbaar is.

Onze expertise strekt zich inmiddels uit tot vele rechtsgebieden. Dat neemt niet weg dat wij , afhankelijk van de omvang of het onderwerp van het advies, soms ook een beroep doen op collega advocaten en juristen in binnen- en buitenland. Hier hebben wij inmiddels een uitgebreid netwerk opgebouwd, zowel in Nederland als daarbuiten. Wij treden daarnaast niet alleen op als sparring partner in ons juridisch netwerk, maar ook voor onze cliënten.

Onze rechtsgebieden

Wij hebben inmiddels veel organisaties van advies voorzien en bijgestaan met het opstellen en controleren van vele soorten (model) overeenkomsten zoals een agentuurovereenkomst, distributieovereenkomst, commerciële overeenkomsten, franchise overeenkomst, samenwerkingsovereenkomst, arbeidsovereenkomst (incl. BBL), geheimhoudingsovereenkomst (NDA), barter-overeenkomst, etc. Daarnaast adviseren wij (en zo nodig leveren wij dit kant- en klaar aan in de gewenste huisstijl) organisaties uiteenlopende rechtsgebieden en juridische projecten.

Algemene Voorwaarden

 • Audit exoneratie (max. aansprakelijkheid)
 • B2B en B2C (consumenten)
 • Uitleg terhandstelling
 • Toepasselijkheid in order- en offertetraject
 • Algemene Vervoersvoorwaarden

Geschillenbeslechting en mediation

 • Procedures via de rechtbank, mediation en advies.

Privacy

 • Privacy reglement
 • Verwerkersovereenkomst
 • Privacy handboek t.b.v. medewerkers
 • Verwerkersregister
 • Processen, IT ontwikkeling en registratie (privacy by design)
 • Ondersteuning FG
 • Website cookiebeleid
 • Beleid- en inzageregelingen persoonsgegevens
 • Beleid en registratie meldingen datalekken (intern)

Diverse regelingen

 • Klachtenregelingen
 • Gedragscodes
 • Huishoudelijke reglementen
 • VVE reglementen
 • Legal opinion

ICT

 • Website disclaimer
 • Licentievoorwaarden en -overeenkomst
 • Gebruikersovereenkomsten
 • Ontwikkelingsovereenkomst

Incasso

 • Toepassing BIK
 • Incassoprocedures via rechtbank
 • Internationale incassoprocedures

Juridisch advies

 • Legal Audit order- en administratieve processen
 • (Juridisch) 2e-lijns support voor customer services

IATA

 • Getuige-deskundige en expert opinion in de distributie en agentuurzaken die worden beïnvloed door IATA regelgeving (IATA resoluties)
 • Beoordeling van claims ( Passenger of Cargo agent <> luchtvaartmaatschappij)
 • Beoordeling van compliance geschillen (luchtvaartmaatschappij, agent en IATA)
 • Voeren van procedures bij de Travel Agency Commissioner (TAC) of Cargo-Ombudsman
 • Ondersteuning van BSP processen
 • Accreditatie vraagstukken

Heeft u vragen over onze juridische expertise of wilt u eens van gedachten wisselen?

Bel ons, stuur een e-mail of neem contact op via onderstaand formulier.

  *

  *

  *

  *

  * Verplichte velden.