Erkenning als luchtvaartagent

Een IATA-agent wordt door de meeste luchtvaartmaatschappijen direct erkend als officieel agent, kan zelfstandig vliegtickets (IATA Passenger Agent) of AWB’s (IATA Cargo Agent) uitgeven en rechtstreeks met luchtvaartmaatschappijen afspraken maken over bijv. tarieven en allotments. Ofschoon het predicaat ‘Accredited IATA agent’ geen keurmerk is, wordt hieraan gewoonlijk wel vaak een kwaliteitsniveau ontleend. IATA agenten moeten immers aan strenge voorwaarden voldoen, zowel financieel als qua vakbekwaamheid. In de praktijk kunnen reisagenten die de zakelijke markt bedienen niet zonder een IATA accreditatie.

Begeleiding door TICECo Legal Services

Wij begeleiden organisaties bij een IATA-accreditatie van A tot Z en nemen waar mogelijk en voor zover gewenst uw organisatie het werk uit handen. Een goede voorbereiding is daarbij essentieel en voorkomt dat uw organisatie bij een toekomstige wijziging in uw organisatie voor onaangename verrassingen komt te staan, zoals het (opnieuw) verstrekken van een financiële garantie.

Onze dienstverlening beperkt zich overigens niet tot alleen het aanvragen van een nieuwe IATA-licentie, maar kan ook betrekking hebben op het uitbreiden,   wijzigen of beëindigen van uw IATA-licentie. Eveneens kunnen wij uw organisatie juridisch bijstaan in geval van geschillen die gevolgen (kunnen) hebben voor uw IATA-licentie, bijvoorbeeld in arbitrageprocedures bij de Travel Agency Commissioner (Passenger) of Ombudsman (Cargo).

Wat heeft u nodig?

In onderstaand overzicht ziet u welke documenten en andere gegevens u minimaal nodig heeft1 bij een aanvraag voor accreditatie als IATA agent. Dit overzicht is niet volledig, bovendien zijn ook lokale criteria van het land van aanvraag hierop van invloed.

IATA Cargo Agent (C)
 • Gecontroleerde jaarrekening2
 • Aantoonbare vakbekwaamheid
 • Min. bekwaamheidseisen DGR
 • Eisen m.b.t. locatie van de agent
 • Aansprakelijkheidsverzekering
 • Evt. bankgarantie
 • Uittreksel handelsregister
 • Geen bezwaarlijke voorgeschiedenis
 • Abonnement op CASSlink
IATA Passenger Sales Agent (P)
 • Gecontroleerde jaarrekening2
 • PCI-DSS verklaring
 • Financiële garantie
 • Uittreksel handelsregister
 • Vergunning (waar van toepassing)
 • Aantoonbare vakbekwaamheid
 • Geen bezwaarlijke voorgeschiedenis
 • Contract met een GDS
 • Abonnement op BSPlink

1 Als de aanvraag een uitbreiding is op een reeds bestaande IATA locatie, een zogenaamde “Associate Entity” (P) of “Branch Location” (C), dan zijn niet al deze gegevens nodig.

2 Gecontroleerd houdt in: voorzien van een audit rapport (accountantsverklaring)

Toch liever non-IATA?

Vanzelfsprekend is de accreditatie als IATA agent een belangrijke stap in de verdere uitbreiding en professionalisering van uw organisatie. Aan de andere kant zijn er misschien voldoende argumenten om juist van IATA accreditatie af te zien en voor de afhandeling van uw vliegtickets of air cargo de samenwerking te zoeken met een bestaande IATA agent, een zogenaamde “consolidator”. Zij bieden uw organisatie vaak extra middelen (zoals koppelingen met meerdere reserveringssystemen) om tarief- en vluchtinformatie te raadplegen en boekingen te maken. Een IATA agent beschikt daarnaast over gespecialiseerde medewerkers die uw specifieke luchtvaartvragen kunnen beantwoorden.

Met de invoering van NDC in de distributie naar de luchtvaart passagiersmarkt is het belangrijk om te onderzoeken of u eveneens gebruik wilt maken van een zogenaamde “aggregator”, die tarieven en beschikbaarheid kan ontsluiten die niet via de reguliere GDS beschikbaar is.

Wilt u eens sparren over de voor en nadelen dan wel of u beter af bent bij een consolidator, aggregator of beide? Of wilt u bijvoorbeeld hulp bij het selecteren van een geschikte consolidator of uw samenwerkingscontract laten beoordelen? Vraag ons naar de mogelijkheden.