Beëindigen van uw IATA-licentie

U kunt op ieder moment besluiten uw IATA licentie te beëindigen. Hiervoor kunnen valide argumenten zijn, u heeft de licentie niet meer nodig, u wilt uw IATA activiteiten outsourcen (via bijvoorbeeld een consolidator) of de financiële garantie die IATA van u verlangt is gewoonweg te hoog. Er zijn hierin belangrijke zaken waarmee u rekening moet houden:

  • Eventuele bestaande commerciële afspraken met luchtvaartmaatschappijen.
  • Decharge van eventuele verstrekte financiële garanties.
  • Informatie aan uw commerciële partners.
  • Verplichtingen ten aanzien van eventuele service level overeenkomsten met klanten.
  • Verplichtingen ten aanzien van andere externe partijen (bijvoorbeeld Hadj/Umrah agenten).

Beëindigen? Overweeg alternatieven!

Voor het beëindigen van uw IATA-licentie bestaan ook prima alternatieven, zoals (in geval van een IATA Passenger Agent) het “slapende” houden van uw IATA locatie, omzetten van het type accreditatie van GoStandard naar GoLite, het verkopen van uw IATA activiteiten aan een andere partij (met of zonder klantenbestand), etc. In geval van Cargo is er in mindere mate sprake van het aanhouden van een IATA licentie, omdat de eisen voor het verkrijgen lager zijn.

Welke alternatieven zijn er om uw IATA licentie te beëindigen?

Verder als non-IATA? Overweeg een TIDS!

TIDS staat voor Travel Industry Designator Service. Dit is een code die door IATA wordt uitgegeven waarbij iedere non-IATA reisagent, meeting en event planner zich internationaal als reisprofessional kan identificeren bij reisdienstverleners zoals hotels, autoverhuurders, cruisemaatschappijen, enz. IATA communiceert deze gegevens meerdere keren per week via haar official bulletins en leveranciers kunnen de code eveneens online verifiëren op de website van IATA (zie https://store.iata.org/ieccacfree). De aanvrager moet bij de aanvraag aan bepaalde eisen voldoen, zoals het aantoonbaar voeren van een onderneming die zich bezig houdt met reizen, event planning enz., waar vereist een vergunning kunnen tonen (geldt niet voor Nederland) en door een reisdienstverlener schriftelijk worden voorgedragen. Voor ex-IATA agenten zal het in de meeste gevallen geen enkel probleem zijn om een TIDS registratie te ontvangen.

Wij begeleiden u graag!

Bij een vrijwillige beëindiging van uw IATA-licentie staat één doel voorop: u wilt alle met een IATA accreditatie samenhangende verplichtingen zo snel mogelijk ongedaan maken en waar van toepassing, so snel mogelijk decharge ontvangen van uw financiële garantie(s). Als uw IATA-licentie echter door IATA wordt opgeschort of beëindigd, dan wilt u deze zo snel mogelijk herstellen zodat uw operatie hiervan zo weinig mogelijk last van ondervindt.  Wij adviseren u daarom tijdig en vakkundig advies in te winnen bij iedere opschortings- of beëindigingssituatie van uw IATA-licentie en waar gewenst, alvast na te denken over alternatieve mogelijkheden. TICECo Legal Services kan u hierbij vanzelfsprekend snel en deskundig van dienst zijn.