Het wijzigen van uw IATA-licentie

Iedere wijziging in de organisatie kan gevolgen hebben voor uw IATA accreditatie. Uw overeenkomst met IATA bevat voorwaarden waarin is vermeld dat u IATA vooraf moet informeren en (vaak vooraf) goedkeuring moet vragen voor de meeste voorgenomen wijzigingen in een door IATA geaccrediteerde organisatie.
Wij ervaren regelmatig dat organisaties pas wijzigingen aan IATA melden nadat deze inmiddels in de organisatie zijn doorgevoerd. Dit is niet verstandig, bij een afwijzing van de wijziging is deze vaak niet meer terug te draaien. IATA zal dan de IATA-licentie direct intrekken en de betreffende IATA-agent een zogenaamde “Notice of Termination” sturen. IATA kan u daarnaast een forse zgn. “Late Notification Fee” in rekening brengen. Wij adviseren organisaties met een IATA-licentie altijd in geval van projecten die een wijziging in de organisatie tot gevolg hebben ook de IATA licentie hierin te benoemen. U dient bijvoorbeeld te controleren of IATA hierover geïnformeerd moet worden en u kunt dan zo nodig advies hierover inwinnen ruim voordat deze wijzigingen moeten worden doorgevoerd in de organisatie of in gang moeten worden gezet.

Wij begeleiden u graag!

Bij een wijziging van uw IATA-licentie staat één doel voorop: u wilt een wijziging zo snel en zonder aanvullende verplichtingen of hindernissen kunnen doorvoeren.  Met name wijzigingen in de organisatiestructuur, kapitaal, management en rechtsvorm kunnen de continuïteit van uw IATA-licentie in gevaar brengen. Wij adviseren u daarom tijdig en vakkundig advies in te winnen bij iedere wijziging die van invloed kan zijn op uw IATA-licentie en waar mogelijk, eventuele alternatieven te onderzoeken. TICECo Legal Services kan u hierbij vanzelfsprekend snel en deskundig adviseren.

Welke wijzigingen moet u melden?

Wij noemen hier enkele typen wijzigingen die u vooraf aan IATA dient te melden. Wij wijzen u er wel op dat deze lijst niet volledig is en eveneens afhankelijk is van de feitelijke omstandigheden van uw IATA-licentie.

Vooraf melden:

 • Verhuizing van uw organisatie.
 • Verkoop van uw organisatie.
 • Wijziging in de directe aandeelhouders.
 • Wijzigingen in het kapitaal.
 • Wijzigingen in de rechtsvorm.
 • Wijzigen van de naam.
 • Wijzigingen in het management.
 • Aanstelling als GSA

Vele regels kunnen het wijzigen van IATA licentie bemoeilijken. Vraag ons daarom om advies!

Achteraf melden of andere verzoeken:

 • Contactgegevens (telefoon, fax, e-mail).
 • Wijzigingen in het type accreditatie.
 • Vervallen van PCI-DSS kwalificatie.
 • Intrekken van een vereiste vergunning of het niet meer voldoen aan andere verplichtingen die voortvloeien uit de LFC.
 • Internet adres (website).
 • Wijzigingen in uw bankrekening (alleen bij SEPA incasso).