mr. Peter Vos

– Managing director & juridisch adviseur –
OPLEIDING

Universiteit Leiden, faculteit rechtsgeleerdheid
Breda University of Applied Sciences

I
Ik sta voor uw juridische belangen.

Het is niet in het belang van uw organisatie om een conflictsituatie te laten ontstaan, verergeren of voortduren. Vaak is de aanleiding van een juridische advies de onbekendheid met bijvoorbeeld de juridische implicaties van een voorgenomen besluit of keuze door de organisatie. Aan de andere kant kan een juridisch advies ook een gevolg zijn van een geschil dat u heeft met een andere partij. In de initiële fase richt ik mij daarom altijd op alle aspecten die in uw dossier een rol spelen. Dit vereist volledige openheid in niet alleen de juridische omstandigheden, maar bijvoorbeeld ook de achterliggende commerciële – en misschien zelfs persoonlijke overwegingen. Deze aanpak veronderstelt vanzelfsprekend wederzijds vertrouwen. In de meeste gevallen zal ik regelmatig de oplossingsrichting met u bespreken. Dit kan een gedetailleerd juridisch advies zijn of een poging om tot een minnelijke oplossing te komen met de wederpartij. Maar als het nodig is, dan procederen we, of waar mogelijk maken we gebruik van een arbitrage procedure (bijv. de Travel Agency Commissioner of de Ombudsman in IATA gerelateerde vraagstukken).

S
Specialisme

In 1995 ben ik tot de conclusie gekomen dat er in de reis- en luchtvaartbranche nog een enorme inhaalslag plaats moest vinden om de onderlinge samenwerking en de distributie te professionaliseren. Ofschoon er al veel gebruik werd gemaakt van standaards in de samenwerking, bleek dat in de toepassing van standaard voorwaarden nog steeds scheve machtposities ontstonden of voortduurden. Onbekendheid en kleinschaligheid waren er de oorzaak van dat hierin nauwelijks een verandering te bespeuren was. Partijen waren toe aan een verdere professionalisering van hun samenwerking en de branche als geheel. De juridische vraagstukken die met name gerelateerd zijn aan de IATA standaard voorwaarden (zogenaamde “Resoluties”) nemen nog steeds een belangrijke positie in binnen mijn specialisme, maar ik heb mij daarnaast toegelegd op luchtvaartrecht, reisrecht, internationaal handelsrecht, logistiek, privacy en distributie. Zonder uitzondering belangrijke rechtsgebieden waarmee ondernemingen en organisaties tegenwoordig in hun internationale activiteiten mee te maken hebben of krijgen.

L
Lidmaatschappen en andere functies

Heeft u een vraag aan mij of wilt u eens kennismaken?

Bel mij, stuur een e-mail of stuur een bericht met onderstaand formulier

    *

    *

    *

    *

    * Verplichte velden.