Het creatieve “Corona Voucher” is zo gek nog niet ...

Het lijkt een bizar onderwerp in de huidige omstandigheden, een “Corona Voucher”. Voor de branches die hard door de huidige Corona gebeurtenissen worden getroffen, zoals de reis– en luchtvaartbranche, is dit echter een prima alternatief!
Gisteren introduceerde SGR een “Corona Voucher”, waarmee reizigers (consumenten) terugbetaling van hun reisgelden kunnen omzetten in een voucher. Dit voucher is geldig tot één jaar na uitgifte en heeft een waarde van de door de reiziger vooruitbetaalde reissom. Het voucher kan alleen worden uitgegeven door bestaande SGR deelnemers. Veel, zo niet alle –, SGR-deelnemers zullen dit voucher proactief aanbieden aan hun klanten. Ieder reiziger zal zich in de huidige situatie en in verband met de sombere vooruitzichten afvragen of zij er wel verstandig aan doen dit voucher te aanvaarden.

Ja, SGR beschermt de vooruitbetaalde reisgelden,
tot het moment dat de overeenkomst geannuleerd wordt!

Organisaties die op de Nederlandse markt pakketreizen aanbieden zijn verplicht te voorzien in een insolventiebescherming voor hun klanten, voor zover dit een pakketreisovereenkomst of een gekoppeld reisarrangement is. Voor deelnemers in SGR is deze dekking nog verder uitgebreid met overeenkomsten van vervoer (excl. losse vliegtickets), overeenkomsten van verblijf en overeenkomsten betreffende autohuur. De SGR-garantieregeling biedt reizigers bescherming voor aan SGR-deelnemers vooruitbetaalde reisgelden, als deze SGR-deelnemer door financieel onvermogen de overeenkomst niet meer kan uitvoeren. Veel reizigers beseffen echter niet dat, zodra deze overeenkomst wordt geannuleerd, de dekking onder de SGR-garantieregeling ophoudt. Als (bijvoorbeeld) de reisovereenkomst op dag 1 wordt geannuleerd en op dag 3 meldt de SGR‑deelnemer financieel onvermogen aan SGR, dan biedt de SGR-garantieregeling alleen dekking voor overeenkomsten waarvan de reis nog moest aanvangen, dan wel als de reis reeds heeft aangevangen (o.a. repatriëring). Terugbetalingsverplichtingen van eerder geannuleerde overeenkomsten vallen hier niet onder, de overeenkomst bestaat immers niet meer! Tenzij, zoals nu mogelijk, gelijktijdig een “Corona Voucher” als een “tegoedbon” voor de te leveren prestatie wordt aanvaard.

Er zijn verschillende factoren die bepalen of een reiziger recht heeft op restitutie van de gehele vooruitbetaalde reissom. In de meeste gevallen zal hiervan sprake zijn als de annulering op initiatief van de reisorganisatie plaatsvindt. Eveneens kan de reiziger de reisovereenkomst zonder kosten annuleren op grond van zogenaamde “non-conformiteit”. In andere gevallen zal de organisator wel annuleringskosten in rekening brengen en resteert soms nog een restbedrag dat aan de reiziger toekomt.

In geen enkele branche zal een organisatie die plotseling geconfronteerd wordt met veel onverwachte annuleringen dit lang kunnen volhouden. In de reisbranche geldt dit evenzo. De gevolgen van de Corona crisis worden iedere dag ernstiger, waardoor een toenemend aantal reisorganisaties al genoodzaakt waren de uitvoering van hun reizen voorlopig volledig te staken en de overeenkomsten te annuleren. Vanzelfsprekend zal dit ook financieel grote gevolgen hebben voor die organisaties, waarbij het financiële risico voor de reizigers nog onvoldoende wordt benadrukt. Ja, SGR beschermt de vooruitbetaalde reisgelden, tot het moment dat de overeenkomst geannuleerd wordt!

Het is wel duidelijk dat de creativiteit die achter he Corona Voucher schuilgaat, zich richt op de belangen van alle partijen, zowel de reiziger/consument als de reisorganisator. Dat hebben we in deze, en ik wilde het woord eigenlijk niet gebruiken, ‘catastrofale’ Corona crisis hard nodig. Voor SGR-deelnemers is het gebruik van het Corona Voucher niet meer dan logisch. Een reiziger doet er echter altijd verstandig aan het Corona Voucher als tegoedbon te aanvaarden. In de huidige omstandigheden biedt dit voor de reiziger de meeste zekerheid.

logo-footer